Quyết định tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh năm 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 21/08/2014 15:01 - Người đăng bài viết: nguyenccong
Quyết định v/v công nhận trúng tuyển các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh 2014
    BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐH TDTT TP. HỒ CHÍ MINH
Số:  279  /QĐ-TDTTHCM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
          TP. HCM, ngày  24 tháng 7 năm 2014
                                                     
QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận trúng  tuyển các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng
và xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh 2014
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT  TP.HCM
Căn cứ Nghị định số 234/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 2005  của Hội đồng Bộ  trưởng về việc “Thành  lập  trường Đại học TDTT II tại Thành phố Hồ Chí Minh”;
Căn cứ theo quyết định số 149/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về các đơn vị sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ quyết định số 1309/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014;
Xét đề nghị của Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận trúng tuyển 12 thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và xét tuyển thẳng kỳ thi tuyển sinh năm 2014 (danh sách kèm theo).
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Đào tạo, Công tác Chính trị, Tài vụ, các khoa, các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HSTS 2014, ĐT (C).
 
 
HIỆU TRƯỞNG
                        
(Đã ký)
 
 
GS.TS. Lê Quý Phượng

Các thí sinh có danh sách nằm trong quyết định tuyển thẳng đúng 9h00 ngày 04/9/2014 (thứ Năm) có mặt tại trường để làm thủ tục nhập học. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi số 08.3.896.1884 
Tải danh sách đính kèm: /uploads/news/2014_08/quyet-dinh-tuyen-thang.pdf

Ý kiến bạn đọc

 
_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________

Thời khóa biểu - Lịch học mới nhất

Thống kê số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 203
  • Tháng hiện tại: 5238
  • Tổng lượt truy cập: 401882