Kế hoạch xét duyệt đề cương khóa luận cho sinh viên khóa 34

Đăng lúc: Thứ hai - 20/10/2014 21:24 - Người đăng bài viết: nguyenccong
Các Khoa triển khai các công việc và sắp xếp thời gian bảo vệ đề cương khóa luận cho sinh viên khóa 34 theo kế hoạch
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    54   TB/ TDTT HCM-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014
 
THÔNG BÁO
V/v kế hoạch xét duyệt đề cương khóa luận cho sinh viên khóa 34

_______________________________
 
Căn cứ kế hoạch học tập của sinh viên đại học chính quy khóa 34;
Căn cứ Điều 24 và 25 của quy định đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học TDTT TPHCM về việc thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận và chấm khóa luận (Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TDTTHCM ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TPHCM);
Ban giám hiệu Trường thông báo đến các Khoa và Bộ môn về kế hoạch xét duyệt đề cương khóa luận sinh viên khóa 34 như sau:
I. Thời gian thực hiện:
Các Khoa triển khai các công việc và sắp xếp thời gian bảo vệ đề cương khóa luận cho sinh viên khóa 34 theo kế hoạch như sau:
- Ngày 16/10/2014 - 14/12/2014: Các Khoa nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận từ phòng Đào tạo, triển khai các giáo viên hướng dẫn và xây dựng đề cương.
- Ngày 15 – 20/12/2014: sinh viên khóa 34 bảo vệ đề cương khóa luận.
                                             Địa điểm: Hội trường khoa.
II. Quy định về thực hiện khóa luận đại học chính quy khóa 34.
1. Các điều kiện xét sinh viên làm khóa luận:
- Điểm trung bình học tập của 3 năm học (năm thứ I, II và III) là 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
- Sinh viên có tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu khoa học tốt.
- Không xem xét các sinh viên bị kỷ luật.
2. Hình thức và thời gian làm khóa luận:
- Hình thức đề cương khóa luận: theo đúng quy định của nhà trường tại điều 24, khoản 2, mục B theo Quyết định 262/QĐ-TDTTHCM ngày 17 tháng 9 năm 2012.
- Thời gian làm khóa luận: từ ngày xét duyệt đề cương khóa luận đến hết ngày 14/06/2015.
- Thời gian dự kiến nộp và chấm khóa luận: từ ngày 16 - 30/06/2015.
3. Phân công hướng dẫn khóa luận:
- Sinh viên cần chủ động chọn hướng nghiên cứu, giáo viên hướng dẫn và có trách nhiệm báo cáo cho Khoa để quản lý.
- Các Khoa căn cứ danh sách sinh viên thực hiện khóa luận và căn cứ hướng nghiên cứu của sinh viên chủ động làm việc với các Bộ môn, mời các cán bộ giảng viên tham gia hướng dẫn khóa luận.
- Các Bộ môn có trách nhiệm phối hợp với Khoa tổ chức mời giáo viên của đơn vị tham gia hướng dẫn khóa luận cho sinh viên.
- Số lượng khóa luận mà giảng viên hướng dẫn có thể đảm nhiệm theo đúng quy định của nhà trường tại điều 24, khoản 2, mục F theo Quyết định 262/QĐ-TDTTHCM ngày 17 tháng 9 năm 2012.
4. Thành phần Hội đồng xét duyệt đề cương khóa luận:
- Số lượng thành viên Hội đồng xét duyệt đề cương khóa luận là 3 người gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 ủy viên và 01 ủy viên thư ký do Khoa đề xuất và được sự chấp thuận của Phòng Đào tạo và Ban giám hiệu.
- Điều kiện giảng viên tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương khóa luận phải có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Các Khoa cần phối hợp và mời cán bộ - giảng viên của các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm và các Bộ môn tham gia Hội đồng xét duyệt đề cương khóa luận.
- Số lượng các Hội đồng xét duyệt đề cương khóa luận ở từng Khoa tùy thuộc vào số lượng đề cương khóa luận và khoảng 20 đề cương khóa luận/Hội đồng.
Ban giám hiệu trường đề nghị các Khoa, Bộ môn quán triệt tinh thần và thực hiện theo hướng dẫn của thông báo này.
 
Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu,
- Bộ môn, Khoa,
- Niêm yết,
- Lưu VT, ĐT, H5
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
TS. Trần Hồng Quang
 
Bấm vào để xem Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp 
Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________

Thời khóa biểu - Lịch học mới nhất

Thống kê số lượng truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 213
  • Tháng hiện tại: 5248
  • Tổng lượt truy cập: 401892