Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 253/CV-TDTTHCM 31/12/2014

V/v báo cáo công khai năm học 2014-2015

Tải về
36/2007/QĐ-BGD&ĐT 27/06/2007

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa...

Tải về
08/2012/QH13 17/06/2012

Luật giáo dục đại học

Tải về
77/2006/QH11 28/11/2006

Luật Thể dục Thể thao

Tải về
43/2007/QĐ-BGDĐT 14/08/2007

Quy chế 43 về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo...

Tải về
15 /2014/TT-BGDĐT 14/05/2014

V/v ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ

Tải về
 

Các loại văn bản

_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________