TÀI LIỆU HỌC TẬP: SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
Điểm tích lũy K36 Khoa Y sinh
Điểm tích lũy K36 Khoa Y sinh
Tác giả:
Đã xem: 160 Đã tải: 6
Điểm tích lũy K36 Khoa Quản lý
Điểm tích lũy K36 Khoa Quản lý
Tác giả:
Đã xem: 117 Đã tải: 6
Hướng dẫn tuyển sinh 2017
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017
Tác giả:
Đã xem: 211 Đã tải: 11
Quy chế tuyển sinh 2017
Quy chế Tuyển sinh Đai học Chính quy 2017
Tác giả:
Đã xem: 749 Đã tải: 30
Đơn đăng ký xét tuyển 2017
Đơn đăng ký xét tuyển 2017
Tác giả:
Đã xem: 572 Đã tải: 32
Tiện ích Excel - vnTools
XL vnTools là một công cụ hỗ trợ tiếng Việt, đang MS Excel add-in. Bao gồm một vài tiện ích và ham, hỗ trợ 3 bằng mà...
Tác giả: ST
Đã xem: 973 Đã tải: 76
Logo mới của Trường ĐHTDTT TPHCM
Dùng: làm bìa ...
Tác giả:
Đã xem: 946 Đã tải: 93
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo
Đã xem: 1633 Đã tải: 288
Tóm tắt 12 Thì trong tiếng Anh
Tóm tắt ngắn gọn
Tác giả: ST
Đã xem: 723 Đã tải: 60
Động từ bất quy tắc thường dùng
Động từ bất quy tắc thường dùng
Tác giả: ST
Đã xem: 482 Đã tải: 29
Bài tập Excel
Bài tập Excel - Tin học Đại cương dành cho Sinh viên Đại học TDTT
Tác giả:
Đã xem: 1098 Đã tải: 155
Tài liệu Microsoft Excel 2007
Tài liệu Microsoft Excel 2007
Tác giả: NCC
Đã xem: 516 Đã tải: 99
Bài giảng Tin học Cơ bản và Power Point
Bài giảng Tin học Cơ bản và Power Point
Tác giả:
Đã xem: 2494 Đã tải: 356
Tài liệu Microsoft Word 2007
Dành cho Sinh viên ĐH TDTT TP HCM
Tác giả: NCC
Đã xem: 440 Đã tải: 67
Đào tạo tài năng thể thao
Giáo trình giảng dạy sau đại học
Tác giả: PGS.TS.Lê Thiết Can
Đã xem: 969 Đã tải: 104
Bài giảng Microsoft Excel 2003
Bài giảng Microsoft Excel 2003
Tác giả: NCC
Đã xem: 539 Đã tải: 75
Bài giảng Microsoft Word 2003
Bài giảng Microsoft Word 2003
Tác giả: NCC
Đã xem: 443 Đã tải: 41
Giáo trình AutoCAD căn bản - 2D
Giáo trình AutoCAD căn bản - 2D, phiên bản 2006
Tác giả: Ths. Lê Linh
Đã xem: 5786 Đã tải: 1560
Các thì cơ bản trong tiếng Anh
Các thì cơ bản trong tiếng Anh
Tác giả: Sưu tầm
Đã xem: 776 Đã tải: 80
 

Tài liệu yêu thích nhất

_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________