TÀI LIỆU HỌC TẬP: SÁCH THAM KHẢO, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG
Điểm tích lũy K36 Khoa Y sinh
Điểm tích lũy K36 Khoa Y sinh
Tác giả:
Đã xem: 173 Đã tải: 6
Điểm tích lũy K36 Khoa Quản lý
Điểm tích lũy K36 Khoa Quản lý
Tác giả:
Đã xem: 129 Đã tải: 6
Hướng dẫn tuyển sinh 2017
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017
Tác giả:
Đã xem: 216 Đã tải: 11
Quy chế tuyển sinh 2017
Quy chế Tuyển sinh Đai học Chính quy 2017
Tác giả:
Đã xem: 757 Đã tải: 30
Đơn đăng ký xét tuyển 2017
Đơn đăng ký xét tuyển 2017
Tác giả:
Đã xem: 601 Đã tải: 32
Tiện ích Excel - vnTools
XL vnTools là một công cụ hỗ trợ tiếng Việt, đang MS Excel add-in. Bao gồm một vài tiện ích và ham, hỗ trợ 3 bằng mà...
Tác giả: ST
Đã xem: 1017 Đã tải: 78
Logo mới của Trường ĐHTDTT TPHCM
Dùng: làm bìa ...
Tác giả:
Đã xem: 965 Đã tải: 93
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo
Đã xem: 1682 Đã tải: 291
Tóm tắt 12 Thì trong tiếng Anh
Tóm tắt ngắn gọn
Tác giả: ST
Đã xem: 735 Đã tải: 61
Động từ bất quy tắc thường dùng
Động từ bất quy tắc thường dùng
Tác giả: ST
Đã xem: 492 Đã tải: 30
Bài tập Excel
Bài tập Excel - Tin học Đại cương dành cho Sinh viên Đại học TDTT
Tác giả:
Đã xem: 1128 Đã tải: 158
Tài liệu Microsoft Excel 2007
Tài liệu Microsoft Excel 2007
Tác giả: NCC
Đã xem: 530 Đã tải: 102
Bài giảng Tin học Cơ bản và Power Point
Bài giảng Tin học Cơ bản và Power Point
Tác giả:
Đã xem: 2577 Đã tải: 367
Tài liệu Microsoft Word 2007
Dành cho Sinh viên ĐH TDTT TP HCM
Tác giả: NCC
Đã xem: 451 Đã tải: 70
Đào tạo tài năng thể thao
Giáo trình giảng dạy sau đại học
Tác giả: PGS.TS.Lê Thiết Can
Đã xem: 994 Đã tải: 105
Bài giảng Microsoft Excel 2003
Bài giảng Microsoft Excel 2003
Tác giả: NCC
Đã xem: 551 Đã tải: 78
Bài giảng Microsoft Word 2003
Bài giảng Microsoft Word 2003
Tác giả: NCC
Đã xem: 458 Đã tải: 44
Giáo trình AutoCAD căn bản - 2D
Giáo trình AutoCAD căn bản - 2D, phiên bản 2006
Tác giả: Ths. Lê Linh
Đã xem: 5880 Đã tải: 1570
Các thì cơ bản trong tiếng Anh
Các thì cơ bản trong tiếng Anh
Tác giả: Sưu tầm
Đã xem: 785 Đã tải: 81
 

Tài liệu yêu thích nhất

_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________