Bảng điểm Tốt nghiệp Khóa 55 - HCM

Bảng điểm tốt nghiệp khóa 55 HCM

Đăng lúc: 10-10-2014 02:35:07 AM | Đã xem: 518 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
 
_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________