Thời khoá biểu HK 1 (2016 - 2017)

Thời khoá biểu HK 1 (2016 - 2017)

Đăng lúc: 16-09-2016 06:25:01 PM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu

Thời khóa biểu HK II (2015 - 2016)

Thời khóa biểu HK II (2015 - 2016)

Đăng lúc: 31-01-2016 07:05:40 AM | Đã xem: 2174 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thời khóa biểu
 
_____________________________
XEM:
 TRA CỨU ĐIỂM CÁ NHÂN
 
Khóa 36

Khóa 37

Khóa 38

Khóa 39


 
Để tra cứu điểm
Sinh viên Quý Phụ huynh
nhập Username  và Password
là  Mã số sinh viên

ÁP DỤNG TỪ KHÓA 36
_____________________________

Thời khóa biểu - Lịch học mới nhất